Privacyverklaring

Datum laatste wijziging 01/09/2019 (Versie 1)

Bescherming van persoonsgegevens

ByteSwipe hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. ByteSwipe houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als klant heeft. De persoonsgegevens worden verwerkt door ByteSwipe, Hoogstraat 6, 9240 Zele en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel de financiële afhandeling van de geleverde service en voor boekhoudkundige verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden in geen enkel geval gedeeld met derden of andere bedrijven.

Uw rechten als klant

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw gegevens kan u richten aan privacy@byteswipe.be. Bij vragen of klachten kan u ook daar steeds terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en ByteSwipe kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ByteSwipe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

ByteSwipe, gevestigd aan Hoogstraat 6, 9240 Zele, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.byteswipe.be
Hoogstraat 6, 9240 Zele
+324 73 75 04 07

Schuiven naar boven